Menu

Nestrácajme čas!

Výzva odbornej a kultúrnej obce vláde SR, médiám a verejnosti ku klimatickým zmenám

Zdroje

Zdroje

« naspäť

 

Varovanie Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu: IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (8. 10. 2018)

IPCC

 

Správa IPCC na stránkach SHMÚ (8. 10. 2018)

SHMÚ

 

Pridávame sa k výzve svetových osobností, zverejnenej 3. septembra 2018 v časopise Le Monde vo Francúzsku: Znenie dokumentu napísala francúzska herečka Juliette Binocheová a jej krajan, astrofyzik Aurélien Barrau, podpísalo sa pod neho 200 z najpoprednejších umelcov a vedcov sveta. Otvorený list žiada politikov celého sveta, aby konali „neoblomne a okamžite” v boji proti klimatickým zmenám a „kolapsu biodiverzity”, čo je označované za „najväčšiu výzvu v dejinách ľudstva”.

články na teraz.sk, Le Monde, Independent

 

Kolektív českých vedeckých a umeleckých osobností predniesol na pôde Českej akadémie vied Manifest 2000 slov v čase klimatických zmien (2. 11. 2018): „Požadujme po vedení našich institucí i po všech politicích, aby zaujali jasné stanovisko a přednesli plán boje s hrozbou klimatického rozvratu. Musíme společně dohlédnout na to, aby byly tyto záměry uskutečněné v horizontu příštích několika let – otáleli jsme až příliš dlouho a už si nemůžeme dovolit dál přešlapovat na místě. Budeme se stavět proti popíračům a samozvaným skeptikům, kteří relativizují poznání povahy člověkem způsobených klimatických změn. Požadujme vznik krizového orgánu, který bude na zavádění opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny dohlížet. Připojujeme se k volání zahraničních vědkyň a aktivistek po moratoriu na další rozvoj a investice do fosilních paliv jako dodatku k Pařížské dohodě. Rozvrat světového ekosystému je globální problém, který není možné řešit v rámci izolovaných národních států, a vědecká komunita může přispívat k překonávání hranic a plotů, jež politici opět staví.”

Manifest 2000 slov v čase klimatických zmien na Artalk.cz

 

Otvorený list slovenskému prezidentovi, vláde a parlamentu sa rozhodli adresovať traja poprední slovenskí klimatológovia, Alexander Ač, Pavel Matejovič a Jozef Pecho. Ľudstvo je podľa nich na pokraji katastrofy a Slovensko sa môže už čoskoro zaradiť do zoznamu ohrozených krajín.

Otvorený list na topky.sk

 

Podľa novej vedeckej štúdie by globálne oteplenie o 5-6 °C prispelo k vymretiu väčšiny života na planéte Zem.

Science Daily

 

Celosvetové hnutie Extinction Rebellion
„Máme povinnosť konať,” hovoria stovky ľudí rôznych generácií a povolaní zjednotených v hnutí Extinction Rebellion, ochotných nechať sa zatýkať kvôli radikálnym akciám, ktoré upozorňujú na závažnosť problému. „Zatiaľ čo naše akademické perspektívy a odborné znalosti sa môžu líšiť, v tomto bode sme jednotní: nebudeme tolerovať zlyhanie tejto alebo akejkoľvek inej vlády, musí podnikať robustné a núdzové kroky v súvislosti so zhoršujúcou sa ekologickou krízou. Vedecké fakty sú jasné a nezvratné. Je pre nás nesmierne dôležité, aby naše deti a vnúčatá nemuseli znášať následky ekologickej katastrofy, ktorú sami pomáhame vytvárať,” vyjadrila sa v liste pre The Guardian stovka vedeckých osobností podporujúcich túto iniciatívu.

Denník N, The Guardian

 

Tisíce austrálskych študentov protestujú naprieč krajinou

BBC News

 

Greta Thunberg, pätnásťročná žiačka a aktivistka vo Švédsku, štrajkuje pre klímu. Každý piatok sedí pred švédskym parlamentom, dožadujúc sa dodržiavania Parížskej dohody a podnikania ďalších krokov k znižovaniu emisií. „Švédsko sa často uvádza ako príklad. Pravdou však je, že keď sa spočítajú všetky emisie, vrátane leteckej, lodnej dopravy a importovaného tovaru, tak máme jednu z najvyšších ekologických stôp per capita. Keby všetci žili ako my, potrebovali by sme 4,2 planéty ročne,” hovorí Greta. „Krajiny ako Švédsko tak kradnú 3,2 roka prírodných zdrojov Zeme budúcim generáciám a chudobnejším častiam sveta každý rok. Patrím k tejto generácii.

“Niektorí hovoria, že by sme namiesto štrajku mali chodiť do školy. Načo však máme chodiť do školy a študovať pre budúcnosť, ktorá už čoskoro nemusí byť?”

„Aký má zmysel učiť sa vedomosti v školskom systéme, keď fakty, pochádzajúce od najvyšších vedeckých kapacít toho istého školského systému, sú ignorované politickými elitami a celou spoločnosťou?”

„Nemôžeme zmeniť svet dodržiavaním pravidiel. Pravidlá sa musia zmeniť. Všetko sa musí zmeniť. A musíme začať dnes.”

 

 

Rozhovor s klimatológom Alexandrom Ačom z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Brno. „Globálně musíme počítat s mnoha desítkami milionů lidí, kteří přijdou o svůj domov.“

Rozhovor na info.cz

 

Klimatológ Pecho: Túžba po zisku je tragická. A kľúčová pre záchranu ľudstva: Vplyv (klimatickej zmeny) je už pri jednom stupni citeľný, najmä v rozvojovom svete. V tropickom pásme od rovníka po 30. rovnobežku výrazne pribudlo extrémnych situácií, najmä sucha, v dôsledku čoho ľudia bojujú o život. O 50 až 60 rokov budú niektoré regióny Perzského zálivu a Afriky neobývateľné, najmä v letnej sezóne. A to povedie k masovej migrácii.”

Rozhovor v Žurnál Pravda

 

Koncentrácia skleníkových plynov dosiahla v roku 2017 nové maximum, vedci varujú pred následkami

Denník N

 

Klimatická spravodlivosť (2017). Krátky dokument v rámci programu Intolerance na ČT

ceskatelevize.cz

 

Hladomory a epidemie. O blížící se klimatické katastrofě v Česku mlčíme, říká Pixová.

Aktualne.cz

 

« naspäť